ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ
на

Община Полски Тръмбеш
за периода 2021–2027 г.

НОВИНИ

Община Полски Тръмбеш. 2020
© Всички права запазени