ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ
на

Община Полски Тръмбеш
за периода 2021–2027 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Всеки жител на Община Полски Тръмбеш, физическо и юридическо лице, развиващо дейност на територия на общината, може да вземе участие в подготовката на „План за интегрирано развитие на община Полски Тръмбеш“ /ПИРО/ за периода 2021-2027 г. чрез попълване на анкетна карта или проектен фиш. Броят на попълнените проектни фишове от едно лице може да бъде неограничен.

Документи за изтегляне:

Анкетна карта

1. Изтеглете и попълнете файла;
2. Сканирайте попълнения документ и го изпратете на e-mail: obshtina_pt@abv.bg или го оставете лично, в специално подготвената кутия в Информационен център в сградата на Общинска администрация с адрес: гр. Полски Тръмбеш, ул. „Черно море“ № 4, етаж Партер.

Проектен фиш

1. Изтеглете и попълнете файла;
2. Сканирайте попълнения документ и го изпратете на e-mail: obshtina_pt@abv.bg или го оставете лично, в специално подготвената кутия в Информационен център в сградата на Общинска администрация с адрес: гр. Полски Тръмбеш, ул. „Черно море“ № 4, етаж Партер.

НАЧАЛО :: НОВИНИ :: СРЕЩИ :: ДОКУМЕНТИ :: КОНТАКТИ

Община Полски Тръмбеш. 2020
© Всички права запазени